Nye medlemmer

Publisert

Vi ønsker medl.nr 501 Bror Gjerde fra Grua og Medl.nr 503 Ivar Disenbroen fra Disenå, velkommen i klubben.

Nye medlemmer

Publisert

Vi ønsker, medl.nr. 506 Trond Larsen fra Røyse, medl.nr. 505 Kjell-Erik Nordli fra Kongsvinger og Medl.nr. 504 Ove Andersen fra Løken, velkommen i klubben.

Nytt medlem

Publisert

Vi ønsker medl.nr. 500, Kurt Tonheim fra Skoppum, velkommen i klubben.